Halkbekämpning

Halk-bekämpning

Behandlingen tar bort halkrisken på alla mineralbaserade ytor så som betong, klinkers, kakel, porslin, marmor, natursten, granit mm.

Behandlingen är osynlig,  Medlet reagerar på nanonivå med ytan och ändrar dess uppbyggnad på ca 2 mm djup. Vilket betyder att man måste slita ned golvet ca 2 mm för att funktionen skall upphöra.

Efter att vi har behandlat ytan behövs ingen torktid och ytan är klar att användas direkt efter att vi är klara, därav inga driftstopp i er verksamhet.

Behandlad yta städas som vanligt med städmaskin och såpa ämnad för det golv ni har. När det gäller offentliga miljöer som tex badhus är det viktigt att hålla golven rena och regelbundet städa med städmaskiner för att inte porerna i golvet täpps igen.

Halkskyddet har bäst effekt när ytan är våt och tvål på golvet försämrar INTE effekten.

Vi mäter alltid golvets friktion i Newton innan och efter behandling och det har visat sig att våra kunders golv i snitt har 90 110% bättre grepp efter vår halkskyddsbehandling.

Vi visar er och er städpersonal hur ni kan underhålla era golv,de behåller maximal effekt i många år.

Halkskydd för våtutrymmen

Statistik

Enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är fallolyckor den olyckstyp som ökar mest i samhället och leder till flest antal inläggningar på sjukhus, flest antal besök till akutmottagningar och tyvärr ett stort antal människor som avlider i följd av fallet.

År 2012 var samhällskostnaden för fallolyckor 24,6 miljarder, och kostnaderna har ökat för varje år sedan dess. Detta innebär höga försäkringskostnader för kommuner och företag där risken är stor för fallskador som tex badhus, idrottsanläggningar, spaanläggningar, äldreboenden, förskolor mm.

Boka prover

Behöver du hjälp med halkbekämpning? Konktakta oss för att boka in ett gratis prov så att ni kan testa resultatet innan ni beslutar er för något!

Golvvörn logotyp - Permanent halkskydd